PAA SOPPTUR I KONGERIKET.


PÅ SOPPTUR I KONGERIKET

Barbeint tripper jeg gjennom skogens kongerike
Uten antydning til verken forståelse eller fare.
Jeg er på oppdagelsesreise, og jakter etter soppens
Gjemte hemmeligheter som et naivt barn i spøkelsesalder.
Nå og da blir min skjønnhetssøvn forstyrret av naturens
Stillhet, som fremkaller ubevissthetens ristende og
Fortryllende bilder fra steder uten tidsrom eller navn.
Bak en dinosaurusalders bregne, og ut fra under en
Mosedekket stein, titter den vakreste sopp jeg
Noen gang har sett, med en svær rød flate spekket med gul.
Jeg strekker armen min mot det skattete funn og
Stopper opp akkurat når jeg er i ferd med å ta på den.
Steinen har begynt å stråle smaragd lys, først med
Den rolige anspennelse til rødglødende kull, og siden
Som den overveldende illuminasjon av Guds evig kjærlighet
Og barmhjertighet, gjenspeilet i trillionvis av smil.
I det øyeblikket reiser jeg ut av kroppen, og chakraene mine
Stiller opp i en perfekt linje mens jeg ser på meg selv
Og summen av menneskelig eksistens fra langt ovenfra.
Og i den fullkomne harmonium gjenopplever jeg livet som
I de himmelske periodene mellom jordiske inkarnasjoner,
Og alle mine daglige bekymringer og hemninger virker like
Drømaktige og ubetydelige som en midtsommers dagdrøm.
Jeg returnerer aldri helt tilbake til bevisstheten som kjent
Fra før, men beholder en liten del av den utstrålingen som
Har nylig preget mitt hjerte på en så vidunderlig måte.
I ryggsekken bærer jeg hjem ingen sopp, men trolig den
Mest ettertraktete skatt fra skogens kongerike: javisst,
En alminnelig stein — som souvenir fra livets drømmereise.

MUSHROOMPICKING IN THE KINGDOM.

Barefoot, I stumble through
the forest of the kingdom
without a hint of
either understanding
or danger.
I am on a treasure hunt,
and looking for the mushroom’s
hidden secrets — much
as a naive child
in the age of fantasy.
Every now and then my
beauty sleep is
disturbed by nature’s stillness,
which brings forth the
subconsciousness’
agitating and enchanting
images from places without
time or name.
Behind a fern from
the era of dinosaurs, and out from
under a moss-covered rock,
peers the most beautiful mushroom I
have ever seen,
with a broad red surface
speckled with gold.
I extend my arm
toward the precious find
and pause just
as I am about
to touch it.
The rock has begun to glow
like an emerald:
first with the quiet
intensity of
red hot coal, and
then with the overwhelming
light of God’s eternal love
and mercy,
mirrored in a trillion smiles.
At that instant I rise
out of my body, and
my chakras line up
perfectly while
I look down at myself and
the totality of
human existence from
far above.
And in the perfect harmony
I re-experience life
as in the heavenly periods
in between earthly incarnations,
and all of my daily worries
and obstacles seem just as
dreamlike and insignificant
as a midsummer’s daydream.
I never fully return back
to the consciousness that
I once knew,
but retain a small
portion of the glow that
has now touched my heart
in such a wonderful way.
In my backpack I carry home
not a single mushroom, but truly the
most sought after treasure from
the forest of the kingdom:
certainly, a simple rock –
as a souvenir from
life’s journey of dreams.

– Adam Donaldson Powell

%d bloggers like this: