Category: Adam Donaldson Powell as literary critic

Adam’s World — an introduction to the art and published books of Adam Donaldson Powell.

Sitat: “Det er viktig å ha gode tekniske ferdigheter men kunst krever publikumstekke, publikumsvennlige ideer, budskap og evne til å bevege mennesker — enten til glede og inspirasjon eller forakt etc. God kunst formidler ut fra hjertet og tankene til kunstneren som beboer på…

All about Adam.

  REVIEWS OF ADAM’S LAST NOVEL: “THE TUNNEL AT THE END OF TIME”: 🔳 “LOOK INTO YOURSELF” By Irene Brodsky on June 8, 2010 Format: Paperback “The Tunnel At The End of Time” written in English/Russian by Adam Donaldson Powell and Rick Davis, with…

2016-2017: selected book reviews by Adam Donaldson Powell.

REVIEW OF “CLOUD COMPASS”, by Marta Knobloch, 58 pages, cyberwit.net, 2014. This is a masterly work by a profound poet. It is perhaps one of the best poetry chapbooks that I have read. The book is in two sections; the first entitled “Shadow Painting”,…

%d bloggers like this:
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: