Trees, poetry, existence.

Nocturne.
Nocturne.

my prized possessions
are those things i do not own:
trees, rocks, poetry.

Psychedelic-4

existence is an
expression of fragmented
timelessness; a poem.

image

PÅ SOPPTUR I KONGERIKET

Barbeint tripper jeg gjennom skogens kongerike
Uten antydning til verken forståelse eller fare.
Jeg er på oppdagelsesreise, og jakter etter soppens
Gjemte hemmeligheter som et naivt barn i spøkelsesalder.
Nå og da blir min skjønnhetssøvn forstyrret av naturens
Stillhet, som fremkaller ubevissthetens ristende og
Fortryllende bilder fra steder uten tidsrom eller navn.
Bak en dinosaurusalders bregne, og ut fra under en
Mosedekket stein, titter den vakreste sopp jeg
Noen gang har sett, med en svær rød flate spekket med gul.
Jeg strekker armen min mot det skattete funn og
Stopper opp akkurat når jeg er i ferd med å ta på den.
Steinen har begynt å stråle smaragd lys, først med
Den rolige anspennelse til rødglødende kull, og siden
Som den overveldende illuminasjon av Guds evig kjærlighet
Og barmhjertighet, gjenspeilet i trillionvis av smil.
I det øyeblikket reiser jeg ut av kroppen, og chakraene mine
Stiller opp i en perfekt linje mens jeg ser på meg selv
Og summen av menneskelig eksistens fra langt ovenfra.
Og i den fullkomne harmonium gjenopplever jeg livet som
I de himmelske periodene mellom jordiske inkarnasjoner,
Og alle mine daglige bekymringer og hemninger virker like
Drømaktige og ubetydelige som en midtsommers dagdrøm.
Jeg returnerer aldri helt tilbake til bevisstheten som kjent
Fra før, men beholder en liten del av den utstrålingen som
Har nylig preget mitt hjerte på en så vidunderlig måte.
I ryggsekken bærer jeg hjem ingen sopp, men trolig den
Mest ettertraktete skatt fra skogens kongerike: javisst,
En alminnelig stein — som souvenir fra livets drømmereise.

MUSHROOMPICKING IN THE KINGDOM.

Barefoot, I stumble through
the forest of the kingdom
without a hint of
either understanding
or danger.
I am on a treasure hunt,
and looking for the mushroom’s
hidden secrets — much
as a naive child
in the age of fantasy.
Every now and then my
beauty sleep is
disturbed by nature’s stillness,
which brings forth the
subconsciousness’
agitating and enchanting
images from places without
time or name.
Behind a fern from
the era of dinosaurs, and out from
under a moss-covered rock,
peers the most beautiful mushroom I
have ever seen,
with a broad red surface
speckled with gold.
I extend my arm
toward the precious find
and pause just
as I am about
to touch it.
The rock has begun to glow
like an emerald:
first with the quiet
intensity of
red hot coal, and
then with the overwhelming
light of God’s eternal love
and mercy,
mirrored in a trillion smiles.
At that instant I rise
out of my body, and
my chakras line up
perfectly while
I look down at myself and
the totality of
human existence from
far above.
And in the perfect harmony
I re-experience life
as in the heavenly periods
in between earthly incarnations,
and all of my daily worries
and obstacles seem just as
dreamlike and insignificant
as a midsummer’s daydream.
I never fully return back
to the consciousness that
I once knew,
but retain a small
portion of the glow that
has now touched my heart
in such a wonderful way.
In my backpack I carry home
not a single mushroom, but truly the
most sought after treasure from
the forest of the kingdom:
certainly, a simple rock –
as a souvenir from
life’s journey of dreams.

Stone fragment.
Stone fragment.

(all poems and oil paintings by Adam Donaldson Powell)

La géométrie est constante.

La seule constante dans l’art est la géométrie, et ce n’est que du plaisir. La géométrie est constante dans mes créations artistiques.

“White night no. 1”, oil on canvas, 50 x 50 cm.
Black on black, oil on canvas/mixed media, 50×50 cm.
“Being = Nothingness”, 40×40 cm., oil on canvas, 2017.
Toxique / Toxic
“Toxique / Toxic”, 40×40 cm., oil on canvas, is an abstract painting which uses colourfield and geometric styles to induce feelings of the “disgusting” which is beautiful. Here “the disgusting” is created by color combinations and the dizziness of the geometric images seemingly twirling about in atmospheric bile. The painting gives a sense of elegance in its overall balance and technical precision, while at the same time requiring quiet acceptance of discomfort.
“Fiesta en Málaga”.
«La mia Svizzera», 65×90 cm., oil on canvas, 2018. This abstract geometric painting is based on my travels around Switzerland in 2018 — visiting lakes, mountains, cities and countryside.
“Haiku”, 65 x 90 cm., oil on canvas, is a textured abstract work that explores the haiku moment of fallen cherry tree blossoms scattered by the wind: cherry tree blossoms scatter beyond all fences. kissed by a mild breeze.
“Rothko gone rogue”, oil on canvas, 65x90cm., 2019.
Love Illusion, 65×90 cm., oil on canvas.
Tale of three colour fields, oil on canvas, 81 x 100 cm., 2016.
“Oil painting imitating a watercolor”, 40 x 40 cm., oil on canvas.
Tri-colour seascape, colour field painting, oil on canvas, 120 x 120 cm.

See also: https://adam-donaldson-powell.blog/2021/01/03/the-art-and-soul-of-geometric-painting/

Fotfetisj (Foot fetish).

F471CF36-6D8E-45FB-A62E-5E500FF162D2

«Fotfetisj», 40 x 40 cm., olje på lerret, 2021.

I dette maleri forsøker jeg å utforske grensene til figurativ abstrakt kunst opp mot naturalisme i et motiv som er både en del av kroppen min og som er en kroppsdel som jeg aldri får sett ordentlig fra ulike vinklinger. Det blir til et mysterium egentlig. Og dermed er føtter meget sexy for noen. Det finnes lite som er mer behagelig en en god fotmassasje … eller at noen suger på tærne våre i et seksuelt forspill. Derfor er denne fremstilling enkel, rå, spontan, aktiv, og oppslukt av mørkhet. Gleden av å gni føttene våre mot hverandre er spontan. De ønsker kontakt, berøring, lidenskap. Om ingen andre vil massere føttene våre (eller har sex med disse) … ja, da gjør vi det selv.

In this painting I try to explore the limits of figurative abstraction up towards naturalism in a motive that is both a part of my body, and that also is a body part that I never get to see properly from different angles. It’s really a mystery. And thus feet are very sexy for some. There is little that is more comfortable than a good foot massage… or that someone sucks on our toes in sexual foreplay. Therefore, this painting is simple, raw, spontaneous, active, and enveloped in darkness. The pleasure of rubbing our feet against one other is spontaneous. They want contact, touch, and passion. If no one else wants to massage our feet (or to have sex with them)… yes, then we do it ourselves.


STORTÅEN.

Hhhjaaahh … skål!
For glede … og
forføreriske hipp hopp —
ghettorytmer som
tvinger mitt hjerte
til å synge, og mine
stramme lender til å
svinge … fønky!!! Jaaaahh …
Virkelig svinge; uhh høhhh …
så intenst at
muskelvevene mine får
huden til å sprekke
perler
av oljeglatt svette
som renner, nei —
siver …
hemningsløst, og
uten samvittighet
… langt nedover …
(ikke stopp) …
mot min ventende …
(JEG BLIR SÅ FLAU —
den rykker noe jæææævlig
med musikken) …
mot min svære,
stygge,
opphissede,
arrete,
sexy
og sjelfulle
stortåen.
“Skal vi legge oss snart,
søta!??”

(From “Three-legged Waltz”, 2006, Cyberwit Publishing.)

angelinboots