From the archives: Writer’s blues, Anno 1987.

Seated in a quiet corner in his favorite restaurant,

the barren-minded writer waits patiently

for a seizure of etymological inspiration.

It’s been days since he has eaten and

perhaps longer since he has really slept,

for the agony of non-expression is a

leech upon his every desire.

Unmoved by the sophistication of the truckers,

or the beauty of the waitresses and prostitutes;

and so untouched by the artistic vibrance

of the orange and red interior,

the turquoise diner seats, and the

Choking Victim posters adorning the walls,

the writer assimilates in undisturbed silence —

night after night —

until even he no longer hears the

occasional regular who leans close

to another, then points and says:

“You see that guy over there in the corner?

… He’s a WRITER!”

(from “Collected Poems and Stories”, Cyberwit Publishing, 2005.)

Great video on VEVO!

SHORT AUTHOR BIO:

ADAM DONALDSON POWELL (Norway) is a multilingual author, literary critic, and art photography critic; and a professional visual artist. He has published several literary books (including collections of poetry, short stories, and novellas, two science fiction novels, a biography, and a collection of essays) in the USA, Norway and India; as well as numerous works in international literary publications on several continents. He writes in English, Spanish, French and Norwegian. He has previously authored theatrical works performed onstage, and he has read his poetry at venues in New York City (USA), Oslo (Norway), Buenos Aires (Argentina), and Kathmandu (Nepal). His book “Gaytude” (co-authored with Albert Russo) won the 2009 National Indie Excellence Award in the category gay/lesbian non-fiction. Powell was also the winner of the Azsacra International Poetry Award in 2008, and the recipient of a Norwegian Foreign Ministry travel stipend for authors in 2005. Powell also took initiative to planning and organizing the “Words – one path to peace and understanding” international literary festival in Oslo, Norway in 2008. He has been an author under the Cyberwit label since 2005, and he has published 13 literary books since 1987.

BIBLIOGRAPHY:

Under the Shirttails of Albert Russo: an alternative biography, l’Aleph — Sweden, ISBN 978-91-7637-401-6, © Wisehouse 2017, Sweden.

Entre Nous et Eux: contes de fées pour adultes, Cyberwit.net, ISBN 978-93-85945-77-9, © 2017, India.

Jisei: death poems and daily reflections by a person with AIDS”, Cyberwit.net, ISBN 978-81-8253-403-2, © 2013, India.

The tunnel at the end of time” (co-written with Rick Davis and Azsacra Zarathustra), Cyberwit.net, ISBN 978-81-8253-160-4, © 2010, India.

Malerier og fotokunst, a short 38-page retrospective overview of some of Adam Donaldson Powell’s best known oil paintings and photographic art works”. Published by Cyberwit.net as a special limited and numbered full-color, soft cover edition (55 copies only), ISBN 978- 81-8253-154-3, India, © 2009.

GAYTUDE: a poetic journey around the world, co-authored together with Albert Russo 1[1], bilingual (French and English), gay poetry, 334 pages, Xlibris, ISBN 978-1-4363-6395-2, 2009, USA 6 [2].

2014: the life and adventures of an incarnated angel, 135 pages, Cyberwit.net, ISBN 978-81-8253-118-5, 2008, India.

Critical Essays, literary and photobook criticism by Adam Donaldson Powell and Dr. Santosh Kumar 2[3], 108 pages, Cyberwit.net, ISBN 978-81-8253-110-9, 2008, India.

Le Paradis (Paradise), 80 pages, Cyberwit.net, ISBN 978-81-8253-103-1, 2008, India. Inkluderer bilag med symboler fra Universelle Lysspråket, som opplevd av Laila Holand.

Rapture: endings of space and time (86 pages), Cyberwit,net, ISBN 978-81-8253-083-6, 2007, India.

Three-legged Waltz, (80 pages), Cyberwit.net, ISBN 81-8253-058-X, 2006, India.

Collected Poems and Stories, (175 pages), Cyberwit.net, ISBN 81-8253-028-8, 2005, India.

Arcana and other archetypes, (special limited edition – hardback collection of poetry), AIM Chapbooks ANS, 2001, Norway (now out-of-print).

Notes of a Madman, (hardback collection of poetry), Winston-Derek Publishers, Inc., 1987, ISBN 1-55523-054-7, USA (now out-of-print).

And here is a quick recap/overview of my published books. For more information, please see the next pages of this blog.

This slideshow requires JavaScript.

MY AMAZON.COM AUTHOR PAGE: HERE!

2389ECFE-7F46-4E2D-BD0E-23B579D37284

MY CYBERWIT.NET AUTHOR PAGE: HERE!

Dr. Santosh Kumar’s book on the poetry of Adam Donaldson Powell.

Read some excerpts from the book HERE!

ADAM DONALDSON POWELL – WIKIPEDIA NORGE

Le quattro stagioni — Inverno, primavera, estate, autunno.

Winter giving way to Spring, 50 x 50 cm., oil on canvas.
Spring has sprung, 40 x 40 cm, oil on canvas.
Summertime, oil on canvas, 65 x 90 cm.
Autumn flurry, 60 x 50 cm., oil on canvas.
Isbad / The Scream, 65 x 90 cm., oil on canvas.

Trees, poetry, existence.

Nocturne.
Nocturne.

my prized possessions
are those things i do not own:
trees, rocks, poetry.

Psychedelic-4

existence is an
expression of fragmented
timelessness; a poem.

image

PÅ SOPPTUR I KONGERIKET

Barbeint tripper jeg gjennom skogens kongerike
Uten antydning til verken forståelse eller fare.
Jeg er på oppdagelsesreise, og jakter etter soppens
Gjemte hemmeligheter som et naivt barn i spøkelsesalder.
Nå og da blir min skjønnhetssøvn forstyrret av naturens
Stillhet, som fremkaller ubevissthetens ristende og
Fortryllende bilder fra steder uten tidsrom eller navn.
Bak en dinosaurusalders bregne, og ut fra under en
Mosedekket stein, titter den vakreste sopp jeg
Noen gang har sett, med en svær rød flate spekket med gul.
Jeg strekker armen min mot det skattete funn og
Stopper opp akkurat når jeg er i ferd med å ta på den.
Steinen har begynt å stråle smaragd lys, først med
Den rolige anspennelse til rødglødende kull, og siden
Som den overveldende illuminasjon av Guds evig kjærlighet
Og barmhjertighet, gjenspeilet i trillionvis av smil.
I det øyeblikket reiser jeg ut av kroppen, og chakraene mine
Stiller opp i en perfekt linje mens jeg ser på meg selv
Og summen av menneskelig eksistens fra langt ovenfra.
Og i den fullkomne harmonium gjenopplever jeg livet som
I de himmelske periodene mellom jordiske inkarnasjoner,
Og alle mine daglige bekymringer og hemninger virker like
Drømaktige og ubetydelige som en midtsommers dagdrøm.
Jeg returnerer aldri helt tilbake til bevisstheten som kjent
Fra før, men beholder en liten del av den utstrålingen som
Har nylig preget mitt hjerte på en så vidunderlig måte.
I ryggsekken bærer jeg hjem ingen sopp, men trolig den
Mest ettertraktete skatt fra skogens kongerike: javisst,
En alminnelig stein — som souvenir fra livets drømmereise.

MUSHROOMPICKING IN THE KINGDOM.

Barefoot, I stumble through
the forest of the kingdom
without a hint of
either understanding
or danger.
I am on a treasure hunt,
and looking for the mushroom’s
hidden secrets — much
as a naive child
in the age of fantasy.
Every now and then my
beauty sleep is
disturbed by nature’s stillness,
which brings forth the
subconsciousness’
agitating and enchanting
images from places without
time or name.
Behind a fern from
the era of dinosaurs, and out from
under a moss-covered rock,
peers the most beautiful mushroom I
have ever seen,
with a broad red surface
speckled with gold.
I extend my arm
toward the precious find
and pause just
as I am about
to touch it.
The rock has begun to glow
like an emerald:
first with the quiet
intensity of
red hot coal, and
then with the overwhelming
light of God’s eternal love
and mercy,
mirrored in a trillion smiles.
At that instant I rise
out of my body, and
my chakras line up
perfectly while
I look down at myself and
the totality of
human existence from
far above.
And in the perfect harmony
I re-experience life
as in the heavenly periods
in between earthly incarnations,
and all of my daily worries
and obstacles seem just as
dreamlike and insignificant
as a midsummer’s daydream.
I never fully return back
to the consciousness that
I once knew,
but retain a small
portion of the glow that
has now touched my heart
in such a wonderful way.
In my backpack I carry home
not a single mushroom, but truly the
most sought after treasure from
the forest of the kingdom:
certainly, a simple rock –
as a souvenir from
life’s journey of dreams.

Stone fragment.
Stone fragment.

(all poems and oil paintings by Adam Donaldson Powell)